Ovečky a vlk

Ikona Louky Louky

Projekt je zaměřený na ochranu ovcí na horských pastvinách v CHKO Beskydy před napadením vlkem. Tomu by měly zabránit vyšší ohradníkové sítě a další vybavení, které z projektu pořídíme a nainstalujeme. 

Ovečky a vlk


Naše ovce se pasou na odlehlých místech v oblasti s pravidelným výskytem vlka a nepřetržitě hrozí jejich napadení. V minulosti už k několika útokům vlků na ovce došlo. V posledních letech se v bezprostřední blízkosti pasených ploch pohybuje taky medvěd. Stádo ovcí je tak vystaveno bezprostřednímu a trvalému nebezpečí napadení. Zároveň je na vybraných plochách pastva ovcí nejlepším managementem, který vede ke zvýšení biodiverzity na úrovni rostlin a hmyzu, zejména motýlů. Velmi důležité je také hledisko ochrany krajinného rázu a zachování kulturního dědictví, kam pastva ovcí v Beskydech patří.

Projektové lokality budou 1–2 x ročně přepásány za použití mobilních ohradníků. Použity budou elektrické ohradníkové sítě o výšce minimálně 120 cm a částečně i o výšce 170 cm, napětí zdroje bude minimálně 3,5 kV a vybíjecí síla 5J.

Cíl projektu

Hlavním cílem je zabránit škodám způsobeným velkými šelmami, zejména vlky, ale také medvědy, na pasoucích se ovcích.

Lokalizace

CHKO Beskydy (EVL) – Zlínský a Moravskoslezský kraj

Období realizace

Rok 2021

Aktivity

Nákup a instalace vybavení, které vyhovuje standardu na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem:

  • ohradníkové sítě o výšce 108 a 170 cm
  • elektrická páska na zvýšení sítí
  • akumulátorové zdroje se solárním panelem
  • akumulátory
  • další drobné vybavení (zemnící tyče, sklolaminátové tyče, izolátory, kabely, naviják)

Financování

  • Celkové náklady projektu: 177 275 Kč
  • Dotace z Operačního programu Životní prostředí: 100 %


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Podobné aktivity

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu