CZECH LIFE

Ikona Osvěta Osvěta

Projekt Ministerstva životního prostředí, jehož partnerem je ČSOP Salamandr. Program LIFE je finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima.

life


Podporuje inovativní přístupy v reálných podmínkách, projekty na ochranu prioritních druhů a stanovišť na území sítě NATURA 2000, opatření k lepšímu řízení v oblasti životního prostředí prostřednictvím rozsáhlých informačních kampaní a komunikačních aktivit a mnoho dalších.

Národním kontaktním místem pro ČR je Ministerstvo životního prostředí. Poskytuje informace o programu a jeho výsledcích, podporuje žadatele i příjemce.

Více informací o programu LIFE najdete na www.program-life.cz

Cíle:

Poskytování informací o programu a podporování žadatelů i příjemců.

Lokalizace:

Celá ČR a přeshraniční spolupráce.

Období realizace:

2015-2017

Aktivity:

  • Tvorba webových stránek
  • propagační předměty
  • organizace seminářů a zahraničních cest
  • překlady dokumentů
  • řízená komunikace s cílovými skupinami

Financování:

Náklady na projekt jsou 266 915 € a dotace činní 262 915 €.

Koordinátor projektu:

Vojtěch Bajer

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Stručný přehled

- období realizace: 2015-2017
- webové stránky, propagace, semináře

Podobné aktivity

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu