Aktivity

Nechceme z Beskyd dělat konzervu nebo skanzen. Ani nepláčeme nad tím, že se mění nejen časy, ale i příroda kolem nás. Ale má smysl navazovat na pestrost a krásu našeho domova, rozvíjet to, co jsme zdědili. Snažíme se o to.

Aktivity
Ikona luk

Pečujeme o louky a pastviny

Řežeme, co zarostlo, sečeme, aby nezarostlo, paseme, aby byla pestrost. A taky výhledy.

Ikona pramenů

Chráníme prameniště a mokřady

Voda je v módě! Fajn.
My na ni myslíme od začátku, bez ohledu na to, co právě letí.

Ikona lesů

Pomáháme s obnovou lesů

Sázíme stromy, které v lese chybí. Pak o ně pečujeme, aby je nic nesežralo. A čekáme.

Ikona osvěty

Šíříme informace, děláme osvětu

Vybíráme zajímavé informace a pouštíme je dál. Informujeme, odhalujeme, inspirujeme.

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Ikona Voda Boj za vodu

Projekt je součástí dlouhodobé spolupráce s Plzeňským Prazdrojem – značkou Radegast – a je zaměřený na zadržování vody v krajině.

Ikona Les Beskydské stromy

Jeden z našich dlouhodobých projektů. Cílem je prostřednictvím geneticky původních sazenic pomoci obnovit přirozenou skladbu lesa v Beskydech.

Ikona Louky Ze života hmyzu

Cílem projektu je zachování a podpora vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraničním území (ČR-SK) Západních Karpat.

Ikona Louky Ovce v Beskydech

Dva různé projekty na ochranu pasoucích se ovcí v Beskydech podpořené z Operačního programu životní prostředí.

Ikona Louky Pozemkový spolek Salamandr

V rámci pozemkového spolku zajišťujeme každoročně aktivity jako péče o přírodně cenné lokality nebo dobrovolnické akce.

Ikona Voda Hory, louky, voda

Projekt je zaměřený na péči o cenné horské louky, které jsou domovem pro mizející hmyz. Dále také na vzácný oměj tuhý moravský a podmáčené louky.

Ikona Louky Pastviny pro modráska

Díky projektu budeme pečovat o patnáct hektarů pastvin, koupíme přepravník pro ovce a získánme poznatky o výskytu mravenců rodu Myrmica.

Ikona Louky To, co hlídá Radegast

Projekt je zaměřený na péči o horské louky a prameniště na radhošťském hřebeni, o botanicky a entomologicky velmi cenné území.

Ikona Voda Voda pro krajinu

Pomocí výřezu náletů, pokosení a uklizení hmoty pomůžeme několika beskydským mokřadům, které pak můžou fungovat několik let bez péče.

Ikona Osvěta CZECH LIFE

Projekt Ministerstva životního prostředí, kde jsme partnerem. Cílem je poskytování informací o programu a podporování žadatelů i příjemců.