Lokality

Naším místem jsou Beskydy, pečujeme tu o krásná a zajímavá místa. Alespoň pár z nich bychom vám chtěli představit trochu víc. A třeba inspirovat k výletu, pokud se zrovna nechystáte do dino-, aqua- nebo shoppingparku.

Stránka ve výstavbě

Ikona Louky Skurečena

Ve svahu pod kopcem Bukovina, dokonale uzavřená v lesích, leží Skurečena. Dnes tam najdeme rozlehlou louku se čtyřmi chalupami...

Ikona Louky Střelnice v Trojanovicích

Na okraji obce Trojanovice je zajímavý kus krajiny. Překvapivě druhově bohaté remízky, louky a křoviny byly ještě nedávno vojenskou střelnicí.

Ikona Voda Pod Juráškou

Močál, bažina či podmáčená louka Pod Juráškou leží v Kněhyních hned vedle cesty na Pustevny. To nejvzácnější je chráněno jako přírodní památka.

Ikona Louky Louka na Bacově

Louka na Bacově na Prostřední Bečvě je typickou valašskou loukou, která se po generace kosila i pásla. Po odchodu hospodářů začala louka zarůstat stromy a trním.

Ikona Louky Kamenné

Na Dolní Bečvě mezi Horním Rozpitským a Dolním Rozpitským potokem vede po hřebínku zelená turistická značka, která nás zavede na Kamenné.

Ikona Louky Huslenky - Zbeličné

Kdysi tady byly louky, které po odchodu hospodáře zarostly. Po roce 2016 jsme je vyřezali a obnovili na nich hospodaření.

Ikona Louky Velké

Louky na Velkém jsou opravdu velké, ale jinak dokonale obklopené lesy. Louky se kosí a přepásají.