Dějiny Salamandru Více o nás

Organizace vznikla v roce 2000 jako jedna ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody.

Dějiny Salamandru

Začátky...

Počátky organizace nebyly nijak jednoduché. Takřka vše bylo budováno „na zelené louce“. Chybělo vybavení, chybělo zázemí i jakýmkoli reálným způsobem zajištěná hmotná budoucnost. Velice úsměvně dnes působí historky o tom, jak se v Brně půjčoval na víkend křovinořez a ten se pak, častokrát s unikajícím benzínem, převážel vlakem.

 • 2000 - rok vzniku - registrace organizace 76/13 ZO ČSOP Salamandr
 • 2001 - rok profesionalizace - první předseda (R. Barták) a civilkář (V. Bajer)
 • 2003 - rok civilkářů - celoroční činnost 4 civilkářů, které v období prázdnin doplňovalo množství brigádníků

Salamandr v dalších letech

 • 2004 - rok útlumu - odešel předseda, dochází k útlumu projektové činnosti, nastoupil vedoucí terénních prací (M. Konupka)
 • 2006 - rok úspěchů - získali jsme velké projekty, vzniká web Valašská krajina, vydáváme Zpravodaj CHKO Beskydy
 • 2007 - rok LIFE- první projekt LIFE, kde se Salamandr podílel na likvidaci křídlatky v povodí Morávky
 • 2008 - rok "operační" - získali jsme první projekt z Operačního programu ŽP
 • 2009 - rok změny - dochází ke změně názvu organizace z 76/13 ZO ČSOP Salamandr na současný ČSOP Salamandr.
 • 2011 - rok rozvoje - další rozvoj organizace, začínáme se orientovat na spolupráci, fundraising a propagaci organizace.
 • 2013 - rok vody - monitorovali jsme a čistili řeku Morávku, Odru a Ostravici, pořídili jsme první ovce valašky, profil na Facebooku
 • 2014 - rok dobrovolnictví - s péčí o Beskydy nám pomáhala řada dobrovolníků, přidaly se firmy i jednotlivci
 • 2016 - rok stáda - parta našich ovčích pomocníků se rozrůstá, míří ke stovce
 • 2017 - rok dárků - spustili jsme kampaň Dárek pro Beskydy
 • 2019 - rok modráska - zaměřujeme se hlavně na obnovu, vypásání a kosení vzácných horských luk

Řekli o nás

Foto Přemysl Mácha, akademický pracovník
Přemysl Mácha, akademický pracovník Na Salamandru si cením slušný, otevřený, tvůrčí a nedogmatický přístup k ochraně přírody, který vždy bere v potaz člověka jako spolutvůrce krajiny a který vnímá místní obyvatele jako své hlavní partnery. Jejich práce je v Beskydech vidět na každém kroku.
Foto Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic
Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic Salamandr znám už dost dlouho a jsem rád, že obce na Valašsku mají při péči o krajinu s kým spolupracovat.
Foto Petr Kopecký, rektor Ostravské univerzity
Petr Kopecký, rektor Ostravské univerzity

Salamandr uměle neodděluje přírodu od lidí, kteří ji odjakživa obývali. Spojuji si ho s pojmy jako kulturní krajina, porozumění místu a zakotvenost v něm, kombinace odborného pohledu a citlivého vnímání přírody a krajiny.

Rádi vlezeme do polobotek a zasedneme k jednacímu stolu.

Volejte Vojtěcha Bajera +420 571 613 241

Písemný kontakt