Naše výsledky Více o nás

Vysazujeme původní stromy v lesích, pečujeme o cenné louky a pastviny, bojujeme s invazní křídlatkou, podáváme informace veřejnosti zajímavou formou...

Naše výsledky

Pár čísel za celé období našeho působení:

Lesy

 • 116390 ks vysázených stromů (jedle, buky, tisy, stromy v alejích)
 • 15047 ks instalovaných oplůtků a klecí pro ochranu mladých stromků

Louky

 • 514 ha pokosených a uklizených vzácných luk
 • 165 ha pastvin spasených ovcemi

Chráněná území

 • 150 ks instalovaných nebo opravených označníků
 • 112 km pruhového značení
 • 12 zpracovaných plánů péče
 • 32 odborných průzkumů (botanických, zoologických)

Likvidace křídlatky

 • 868 ha ošetřených ploch

Informace pro veřejnost

 • 119 ks vydaných publikací a tiskovin
 • 10 naučných stezek
 • 17 let spolupořádání Fotosoutěže Valašská krajina
 • 14 let vydávání Zpravodaje CHKO Beskydy
 • 13 let provozu stránek Valašská krajina

Dobrovolníci

 • 4950 hodin odpracovaných dobrovolníky
 • 825 zapojených dobrovolníků
 • 55 dobrovolnických akcí

Řekli o nás

Foto Přemysl Mácha, akademický pracovník
Přemysl Mácha, akademický pracovník Na Salamandru si cením slušný, otevřený, tvůrčí a nedogmatický přístup k ochraně přírody, který vždy bere v potaz člověka jako spolutvůrce krajiny a který vnímá místní obyvatele jako své hlavní partnery. Jejich práce je v Beskydech vidět na každém kroku.
Foto Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic
Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic Salamandr znám už dost dlouho a jsem rád, že obce na Valašsku mají při péči o krajinu s kým spolupracovat.
Foto Petr Kopecký, rektor Ostravské univerzity
Petr Kopecký, rektor Ostravské univerzity

Salamandr uměle neodděluje přírodu od lidí, kteří ji odjakživa obývali. Spojuji si ho s pojmy jako kulturní krajina, porozumění místu a zakotvenost v něm, kombinace odborného pohledu a citlivého vnímání přírody a krajiny.

Rádi vlezeme do polobotek a zasedneme k jednacímu stolu.

Volejte Vojtěcha Bajera +420 571 613 241

Písemný kontakt