Naši lidé Více o nás

„Schopné malé jednotky mohou zvládnout víc, než velké líné armády.“ Toto sice Winston Churchil nikdy neřekl, ale kdyby nás znal, možná by o tom aspoň uvažoval.

Ing. Vojtěch Bajer

Předseda, koordinátor projektů

Po dokončení studia na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, obor Lesní inženýrství, v roce 2001, nastoupil do Salamandru na civilní službu. Nejprve měl na starosti práce v lesních územích, ale jak se zaměření organizace postupně rozšiřovalo, začal psát projekty a podílet se na jejich řízení a realizaci. Tato činnost mu zůstala i po „civilce“, kdy se jeho činnost v organizaci rozšířila ještě o odborné průzkumy a plány na péči v chráněných územích a v roce 2004 se stal předsedou organizace. Dlouhodobě se zabývá tématem vývoje beskydské krajiny.

kontakt: salamandr@salamandr.info, tel. 777 949 268

Ing. Martin Konupka
Místopředseda, vedoucí managementových prací

Je absolventem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor Lesní inženýrství. Od roku 2004, kdy nastoupil do naší neziskové organizace, pracuje jako vedoucí terénních prací. Koordinuje a provádí praktickou péči o cenná nebo zajímavá území. V práci uplatňuje své zkušenosti z doby, kdy absolvoval náhradní vojenskou službu pro obecní lesy, dále zkušenosti ze soukromého podnikání v lesnictví a práce u taxační kanceláře. Ve svém volném čase se věnuje rodině, myslivosti, včelaření, rybářství a ochraně přírody.

kontakt: martin.konupka@salamandr.info, tel. 777 949 800

Ing. Martin Krupa
Ekonom, supervizor projektů

Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava, obor Finance. Do ČSOP Salamandr nastoupil v roce 2003 jako civilkář. Po skončení civilní služby zde zůstal na pozici ekonoma a později se zároveň stal supervizorem projektů. Má na starosti vedení účetnictví, přípravu rozpočtů, jejich sledování a vyúčtování projektů. Tvoří také dlouhodobé strategie směřování organizace. Vedle činnosti v neziskové organizaci pracuje jako asistent daňového poradce. Svůj volný čas v současnosti věnuje především rodině, a když je více času tak turistice, cykloturistice, in-line bruslení a ornitologii, se zaměřením na kurovité ptáky.

kontakt: salamandr@salamandr.info, tel. 777 949 695

Mgr. Barbora Krupová
Koordinátorka projektů

Studovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Do Salamandru nastoupila v roce 2006. Kromě řízení projektů včetně plánování terénních prací se podílí také na přípravě projektů nových a v menší míře na tvorbě informačních materiálů. Dva roky se podílela na řízení projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, později řídila projekt Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy a dovedla ho do zdárného konce.

kontakt: barbora.krupova@salamandr.info, tel. 777 949 226

Mgr. Jiří Ohryzek
Vědecký koordinátor

Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor systematická biologie a ekologie (zaměření botanika). Má dlouholeté zkušenosti s mapováním biotopů Natury 2000. V rámci působení na AOPK ČR provádí botanické i zoologické průzkumy. Spolupracuje na tvorbě plánů péče o maloplošná chráněná území. Zabývá se posuzováním stavu vegetace a její změnou v krajině. V ČSOP Salamandr pracuje na projektu Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. Rád cestuje za květenou i kulturami Balkánu, blízkého východu nebo Zakavkazska. Zbylý čas věnuje rodině, zahradě a relaxu s klasickou hudbou.

kontakt: salamandr@salamandr.info, tel. 777 949 557

Řekli o nás

Foto Přemysl Mácha, akademický pracovník
Přemysl Mácha, akademický pracovník

Na Salamandru si cením slušný, otevřený, tvůrčí a nedogmatický přístup k ochraně přírody, který vždy bere v potaz člověka jako spolutvůrce krajiny a který vnímá místní obyvatele jako své hlavní partnery. Jejich práce je v Beskydech vidět na každém kroku.

Foto Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic
Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic Salamandr znám už dost dlouho a jsem rád, že obce na Valašsku mají při péči o krajinu s kým spolupracovat.
Foto Petr Kopecký, vysokoškolský pedagog
Petr Kopecký, vysokoškolský pedagog Salamandr uměle neodděluje přírodu od lidí, kteří ji odjakživa obývali. Spojuji si ho s pojmy jako kulturní krajina, porozumění místu a zakotvenost v něm, kombinace odborného pohledu a citlivého vnímání přírody a krajiny.

Rádi vlezeme do polobotek a zasedneme k jednacímu stolu.

Volejte Vojtěcha Bajera +420 571 613 241

Písemný kontakt