Naši lidé Více o nás

„Schopné malé jednotky mohou zvládnout víc, než velké líné armády.“ Toto sice Winston Churchil nikdy neřekl, ale kdyby nás znal, možná by o tom aspoň uvažoval.

Ing. Vojtěch Bajer

Předseda, koordinátor projektů

Vede jednání i lidi. Píše projekty, odborné studie a texty k naučným stezkám. Mluví s vlastníky pozemků a partnery. Vyřizuje desítky mailů a telefonátů, a to všechno proto, abychom mohli dělat to, co děláme. Po večerech a nocích studuje, jak se v Beskydech žilo v minulosti, aby mohl ovlivnit, jak se v nich bude žít v budoucnosti.

kontakt: salamandr@salamandr.info, tel. 777 949 268


Ing. Martin Konupka
Místopředseda, vedoucí managementových prací

Řídí terénní práce, auta i traktor. S minimem lidí a prostředků dokáže udělat maximum práce. Jsou to právě jeho stopy a stopy jeho týmu, které jsou v krajině nepřehlédnutelné. Je mysliveckým hospodářem a živým důkazem, že ochranu přírody je možné s myslivostí velice dobře propojit.

kontakt: martin.konupka@salamandr.info, tel. 777 949 800

Ing. Martin Krupa
Ekonom, supervizor projektů

Počítá příjmy i výdaje. Stará se o to, aby naše pokladna nikdy neukázala své dno. Přináší úplně jiný pohled na naši práci, a sice pohled čísel. Ostřížím zrakem dohlíží na plnění termínů v projektech. A když nepočítá čísla v tabulkách, počítá sazenice, semínka a úrodu ve svém sadu i na pokusných políčkách.

kontakt: salamandr@salamandr.info, tel. 777 949 695

Mgr. Barbora Krupová
Koordinátorka projektů

Píše projekty, závěrečné zprávy, texty do brožur i příspěvky na web. Mluví s vlastníky pozemků a hlídá, aby byli s naší prací spokojeni. Na loukách sleduje, kde co lítá a kvete, aby měla o čem psát - do závěrečných zpráv i na web. Zalévá sazeničky rostlin i kávu. A pokud neohýbá slova, dává tvar hlíně, vlně nebo těstu.

kontakt: barbora.krupova@salamandr.info, tel. 777 949 226

Mgr. Jiří Ohryzek
Vědecký koordinátor

Vynořuje se z hlubin beskydských lesů a luk, aby nám pomohl porozumět světu rostlin. Sleduje dopad našich dobře míněných kroků, hledá další místa, která potřebují naši péči.

kontakt: salamandr@salamandr.info, tel. 777 949 557

Řekli o nás

Foto Přemysl Mácha, akademický pracovník
Přemysl Mácha, akademický pracovník Na Salamandru si cením slušný, otevřený, tvůrčí a nedogmatický přístup k ochraně přírody, který vždy bere v potaz člověka jako spolutvůrce krajiny a který vnímá místní obyvatele jako své hlavní partnery. Jejich práce je v Beskydech vidět na každém kroku.
Foto Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic
Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic Salamandr znám už dost dlouho a jsem rád, že obce na Valašsku mají při péči o krajinu s kým spolupracovat.
Foto Petr Kopecký, rektor Ostravské univerzity
Petr Kopecký, rektor Ostravské univerzity

Salamandr uměle neodděluje přírodu od lidí, kteří ji odjakživa obývali. Spojuji si ho s pojmy jako kulturní krajina, porozumění místu a zakotvenost v něm, kombinace odborného pohledu a citlivého vnímání přírody a krajiny.

Rádi vlezeme do polobotek a zasedneme k jednacímu stolu.

Volejte Vojtěcha Bajera +420 571 613 241

Písemný kontakt