Beskydské stromy

Ikona Les Les

Beskydské stromy jsou jedním z našich dlouhodobých projektů, který má za cíl prostřednictvím geneticky původních sazenic pomoct obnovit přirozenou skladbu lesa.

Beskydské stromy
Foto: Robin Nevřala, Radegast


Původní složení beskydských lesů se v posledních dvou stoletích výrazně změnilo. Trend zalesňování smrkem se sice daří zpomalovat, ale k původním jedlobukovým lesům vede ještě dlouhá cesta.

Výchozí situace

Dříve tvořily až 86% rozlohy beskydských lesů jedle a buky, ve vyšších polochách s příměsí smrku. Jedlobukové lesy byly vlivem pastevectví, socialistického hospodářství a potřebou průmyslu téměř vytěženy. Dosadby probíhaly nepůvodními smrky, často ve velkém objemu a na nevhodných místech, což vedlo ke vzniku stejnověkých monokultur.

Omezování výdajů na ochranu přírody a krajiny ohrožuje snahy o navrácení původního stavu lesů. Snahu o obnovu také komplikuje situace s přemnoženou srnčí a jelení zvěří, která způsobuje na mladých porostech velké škody.

V tomto projektu probíhají výsadby geneticky původních sazenic zejména jedle a buku, v menší míře taky dubu a třešně ptačí. Sazenice jsou vypěstované ze semen nebo semenáčků původních stromů, které mají jedinečné genetické vlastnosti. Semena jsou sbírána z nejcennějších částí CHKO, často ve strmých svazích a na obtížně přístupných místech, a dále pěstována za speciálních podmínek v lesních školkách zaměřených právě na tuto práci. Díky tomu je potom zajištěna dokonalá genetická informace a stromky jsou připraveny obstát i v nejtěžších podmínkách beskydských vrcholů.

V menší míře vysazujeme i vzácné lesní ovocné dřeviny, které v době květu zvyšují nabídku nektaru pro hmyz, a jejich plody potom slouží jako potrava obyvatelům lesa – jde o třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň obecnou a jeřáb břek.

Aktivity 2022

 • Výsadby jedlí, buků, dubů a třešně ptačí v oblasti Černé Ostravice, Javorového, Smrku a Malého Javorníku (22 600 ks)
 • Nátěry stromků proti okusu

Financování

 • Celkové náklady projektu: 858 399Kč
 • Dar od Finidr: 500 742 Kč
 • Dar od BrainMarket: 198 425 Kč
 • Dar od Třineckých železáren: 50 000
 • Dar od Libristo: 30 000 Kč
 • Dar od Toramos: 25 000 Kč
 • Dar od Těšínských papíren: 22 000 Kč
 • Dar od Peakpoint: 20 000 Kč
 • Dar od Vitesco Technologies s.r.o.: 11 505 Kč

Se svými dobrovolníky se zapojili: NXP, DHL, 3Pillar Global, O2 a vedle daru vyslali dobrovolníky také Finidr, Třinecké železárny a Libristo.

Koordinátor projektu

Ing. Vojtěch Bajer

Ke stažení

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Stručný přehled

- dlouhodobě probíhající projekt
- výsadby jedlí a buků, ochrna stromků

Podobné aktivity

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu