Beskydské stromy

Ikona Les Les

Projekt Beskydské stromy je jedním z našich dlouhodobých projektů a má za cíl prostřednictvím geneticky původních sazenic pomoci obnovit přirozenou skladbu lesa.

stromy 2


Původní složení beskydských lesů se v posledních dvou stoletích výrazně změnilo. Trend zalesňování smrkem se sice daří zpomalovat, ale k původním jedlobukovým lesům vede ještě dlouhá cesta.

Výchozí situace

Dříve až 86% rozlohy beskydských lesů tvořily jedle a buky, ve vyšších polochách s příměsí smrku. Jedlobukové lesy byly vlivem pastevectví, socialistického hospodářství a potřebou průmyslu téměř vytěženy. Dosadby probíhaly nepůvodními smrky, často ve velkém objemu a na nevhodných místech, což vedlo ke vzniku stejnověkých monokultur.

Omezování výdajů na ochranu přírody a krajiny ohrožuje snahy o navrácení původního stavu lesů. Snahu o obnovu také komplikuje situace s přemnoženou srnčí a jelení zvěří, která způsobuje na mladých porostech velké škody.

V tomto projektu budou probíhat výsadby geneticky původních sazenic jedle, buku a tisu. Sazenice jsou vypěstované ze semen nebo semenáčků původních stromů, které mají jedinečné genetické vlastnosti. Semena jsou sbírána z nejcennějších částí CHKO, často ve strmých svazích a na obtížně přístupných místech, a dále pěstována za speciálních podmínek v lesních školkách zaměřených právě na tyto malé sazeničky. Díky tomu je potom zajištěna dokonalá genetická informace a sazeničky jsou připraveny obstát i v nejtěžších podmínkách beskydských vrcholů.

Nově budou vysazovány i vzácné lesní ovocné dřeviny, které v době květu zvyšují nabídku nektaru pro hmyz, a jejich plody potom slouží jako potrava obyvatelům lesa. Půjde o třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň obecnou a jeřáb břek.

Aktivity 2021

  • Výsadby jedlí, buků a javorů v oblasti Smrčiny, Javorového, Bílé a Radhoště (24 000 ks)
  • Nátěry stromků proti okusu (29 500 ks)

Financování

  • Celkové náklady projektu: 835 552 Kč
  • Dar od Finidr: 355 495 Kč
  • Dar od BrainMarket: 254 489 Kč
  • Nadační příspěvek od Nadačního fondu Hyundai: 79 951 Kč
  • Dar od Třineckých železáren: 50 000 Kč
  • Dar od Vitesco Technologies s.r.o.: 30 960 Kč
  • Dar od GasNet: 25 000 Kč
  • Dar od Těšínských papíren: 19 460 Kč

Se svými dobrovolníky se zapojili: NXP, ČEZ, Domov Jistoty a vedle daru vyslali dobrovolníky také Vitesco Technologies, Finidr, BrainMarket, Radegast, GasNet a Třinecké železárny.

Koordinátor projektu

Ing. Vojtěch Bajer

Ke stažení

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Stručný přehled

- dlouhodobě probíhající projekt
- výsadby jedlí a buků, ochrna stromků

Podobné aktivity

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu