Pestré louky a lesy v Beskydech

Ikona Les Les

V povodí řeky Morávky je už jen několik posledních smilkových luk. Nad řekou Morávkou se nachází i přírodní rezervace Kršle, která představuje cennou přírodě blízkou starou bučinu na prudkých svazích...

Pestré louky a lesy v Beskydech


Přestože se v posledních letech opět začíná v krajině více hospodařit, pořád chybí drobní hospodáři. Všechno se dnes děje s ohledem na nejlepší výkon, a tedy ve velkých plochách. Pro uchování biodiverzity je ale zapotřebí udržovat drobnou krajinnou mozaiku, která se přirozeně vytváří, pokud se o krajinu starají drobní hospodáři. Smilkové trávníky jsou celoevropsky ohroženým biotopem. Smilkové trávníky rostou na chudých půdách, často vysoko na horách. Nejčastěji se jedná o plochy, které hospodáři opouštějí mezi prvními, protože se jim na nich nevyplácí hospodařit. V povodí řeky Morávky je už jenom několik posledních smilkových luk. Nad řekou Morávkou se nachází i přírodní rezervace Kršle, která představuje cennou přírodě blízkou starou bučinu na prudkých svazích. Jedná se o nejníže položené lesní zvláště chráněné území v CHKO Beskydy. V této rezervaci je potřeba především podpořit věkovou různorodost stromů, aby byl les stabilnější a poskytoval útočiště vzácným rostlinám a živočichům.

Cíle

Projekt podpoří věkovou různorodost v PR Kršle a PR Travný výsadbou buků a jedlí tak, aby bez větších zásahů v budoucnu poskytoval vhodné podmínky pro vzácné rostliny a živočichy. Na dvou horských loukách, z nichž jedna je v povodí Morávky a druhá v povodí Ostravice, provedeme kosení a úklid biomasy tak, aby byla podpořena biodiverzita a nedošlo k zániku cenného biotopu. Pořídíme univerzální obraceč a shrnovač, což nám výrazně pomůže v udržitelné péči o horské louky.

Lokalizace

CHKO Beskydy – PR Kršle a PR Travný, 2 louky v povodí Morávky a Ostravice

Období realizace

Srpen 2018 – červenec 2019

Aktivity

  • výběr lokality pro výsadbu sazenic stromků v PR Kršle a PR Travný (ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy)
  • výsadba 2000 sazenic stromků odpovídající přirozené druhové skladbě v PR Kršle a PR Travný
  • provedení nátěru stromků proti okusu
  • pokosení a úklid louky v údolí Morávky
  • pokosení a úklid louky v údolí Ostravice
  • vznik podstránek projektu s aktualitami, včetně informací na FB
  • snaha o zapojení dobrovolníků

Financování

Celkové náklady projektu: 190 250,- Kč

Výše grantu z Nadačního fondu Hyundai: 160 000,- Kč

Koordinátor projektu

Petr Konupka

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Stručný přehled

- období realizace: 2018-2019
- vysazeno 2000 stromků
- pokoseny a úklizeny vybrané louky v údolí Ostravice a Morávky

Podobné aktivity

Ikona Les Beskydské stromy

Jeden z našich dlouhodobých projektů. Cílem je prostřednictvím geneticky původních sazenic pomoci obnovit přirozenou skladbu lesa v Beskydech.

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu