Beskydy pro motýly

Ikona Louky Louky

V celé Evropě v posledních desetiletích ubývá hmyzu. A sešup je to tak rychlý, že si toho začínají všímat všichni, ne jen odborníci. Na vině je mimo jiné mizení vhodných stanovišť, kde by motýli našli jak potravu, tak další podmínky k životu. Jinými slovy chybí třeba i malé loučky, kde by se hospodařilo jinak a v jiných termínech než v okolní krajině a vznikla by tak pestrá mapa míst, kde si každý něco najde. A právě o taková místa budeme pečovat díky třem projektům – celkem 19 míst, kde budou motýli na prvním místě. Zaměřili jsme se sice na vzácné pastevní a mokřadní specialisty, ale díky provázanosti a podobným nárokům budou z takové péče těžit všichni motýli.

modrásek černoskvrnný


S pastevními specialisty, tedy s motýli vázanými na pravidelně spásané plochy, to jde v Beskydech už mnoho desetiletí z kopce. Od té doby, kdy začaly od chalup mizet ovce a krávy, mizí i tito motýli. Vlajkovým druhem je dnes kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný, který k životu potřebuje nízké a řídké louky s dostatkem mateřídoušky a s dostatečně silnými mraveništi toho správného druhu mravence. I tak ale občas svůj tlak na mraveniště přežene a oslabí je natolik, že se pak na pár let musí přestěhovat kousek vedle. A v tom je ta potíž, protože někdy může být "kousek vedle" pěkně daleko. Proto tento motýl v celé republice téměř vyhynul a dlouho přežíval jen v několika málo regionech, kde se klasické maloplošené hospodaření jěště jakž takž udrželo. Tam, kde se dobře žije tomuto modráskovi, žije se dobře i několika dalším cenným motýlům, jako je třeba perleťovec maceškový, hnědásek černýšový nebo soumračník čárkovaný. A samozřejmě na takových loukách dokáží žít i běžní hnědásci či okáči.

S mokřady je to trochu jinak, i když podobně. Mokřady byla vždycky místa, která se hospodáři snažili nějak "opravit", aby se na nich dalo bezpěčně séct nebo pást. Často to vedlo k odvodňování podmáčených luk, někdy i k zalesňování nebo se snažli podmáčená místa zavážet. I dnes se nikdo zrovna nepřetrhne, když má podmáčenou louku a raději ji nechá ležet ladem, než tam utopit traktor. Proto je jen málo mokřadů a podmáčených luk, které vykvétají a můžou motýlům poskytnout pohodlný domov. Znalosti o motýlech mokřadů v Beskydech nejsou zdaleka tak rozsáhlé jako třeba u pastvin. Víme ale, že z cennějších motýlů tady můžeme čekat hřbetozubce tmavého nebo pabourovce jestřábníkového. V každém případě mokřady kromě pravidelné a správně načasované péče potřebují i podrobnější průzkumy.

Lokalizace a období realizace

Pečovat budeme celkem o 19 míst – 25 hektarů na území obcí Čeladná, Dolní Bečva, Halenkov, Horní Bečva, Huslenky, Karolinka, Rožnov pod Radhoštěm, Staré Hamry a Velké Karlovice v letech 2023–2027.

Financování

Z prostředků Operačního programu životní prostředí bude poskytnuto 90 % plánovaných nákladů. Zbývající náklady budou uhrazeny z darů našich dlouhodobých partnerů, zejména Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o., Plzeňský Prazdroj a. s., Vitesco Technologies Czech Republic s. r. o.

Projekty

S ohledem na různý charakter lokalit, majetkových vztahů a podmínek dotace jsme vytvořili na téma Beskydy pro motýly projekty tři.

  • Motýli valašských pastvin

Cílem projektu je prostřednictvím časové a prostorové organizace pastvy a sečení na vybraných lokalitách spolu s výřezy dřevin a výsadbami živných rostlin zajistit vhodné podmínky pro cenné pastevní specialisty (zejména Argynnis niobe, Melitaea aurelia, Phengaris arion, Hesperia comma a další). S ohledem na vzácné druhy motýlů a jejich životní nároky se provádí na částech lokalit i velmi časné seče a nechávají se dočasně nesečené plochy. Přínosem je kromě samotné přítomnosti cílových druhů a stabilizace populací také vznik mozaiky stanovišť, ze které budou těžit i běžné druhy motýlů. Péče probíhá na 11,2 ha. Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.

  • Pastva pro motýly

Cílem je vytvoření a zlepšení podmínek pro ohrožené druhy motýlů (zejména Argynnis niobe, Melitaea aurelia, Phengaris arion, Hesperia comma a další) prostřednictvím kombinace pastvy, sečení, výřezu náletových dřevin a výsadby sazenic živných rostlin regionálního původu. S ohledem na vzácné druhy motýlů a jejich životní nároky se provádí na částech lokalit i velmi časné seče a nechávají se dočasně nesečené plochy. Ze vzniklé mozaiky různorodých stanovišť se budou radovat i běžné druhy motýlů. Péče probíhá na 9,5 ha. Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.

  • Tajemní motýli Beskyd

Cílem projektu je zlepšení současného stavu 4 mokřadů na ploše 4,4 ha a vytvoření vhodných podmínek pro vzácné druhy motýlů (zejména Lycaena alciphron, Phengaris teleius, Lemonia dumi, Notodonta torva). Díky deštníkovému efektu budou z opatření profitovat i druhy běžné, které vyžadují podobné podmínky. Prostřednictvím dvoufázové seče, pravidelné pastvy 1x za 2 roky a výsadby živných rostlin pro motýly by mělo dojít k vytvoření mozaiky stanovišť různého charakteru pro různé druhy. Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Podobné aktivity

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu