Hory, louky, voda

Ikona Voda Voda

Projekt je zaměřený na péči o cenné horské louky, které jsou domovem i zdrojem potravy pro mizející hmyz.

Hory, louky, voda


Dále také na louky se vzácným beskydským endemitem horských pramenišť omějem tuhým moravským a na podmáčené louky v podhůří Radhoště.Správně udržovaná louka je nejen domovem pro hmyz a rostliny, ale má i významnou funkci při postupném odtoku vody z krajiny.

Cíle projektu

Hlavním cílem je zlepšení stavu cenných horských luk a hmyzu na nich žijících na několika místech v CHKO Beskydy. Toho chceme dosáhnout správnou péčí – kosením s úklidem a pastvou ovcí. Biodiverzitu bylinného patra vylepšíme výsevy a výsadbou původních bylin. Dlouho neobhospodařované lokality vyřežeme od náletových dřevin. Dále podpoříme vzácnou rostlinu oměj tuhý moravský a mokřady na Radhošti. Připravíme i dobrovolnickou akci pro zaměstnance Plzeňského Prazdroje.

Lokalizace

CHKO Beskydy (Rožnov p. R., Velké Karlovice, Čeladná, Ostravice…)

Období realizace projektu

Srpen 2019 – červenec 2020

Aktivity

  • Péče o horské louky (kosení, pastva ovcí, výřezy dřevin).
  • Nákup vybavení (pro údržbu luk, výřezy a pastvu).
  • Obnova biodiverzity původními druhy bylin.

Financování

  • Celkové náklady projektu jsou 115 000 Kč.
  • Z grantu společnosti Plzeňský Prazdroj v rámci programu Radegast lidem 2019 je financováno 115 000 Kč.

Koordinátor: Barbora Krupová

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Stručný přehled

- období realizace: 2019-2020
- péče o horské louky a obnova diverzity
- nákup vybavení

Podobné aktivity

Ikona Voda Boj za vodu

Projekt je součástí dlouhodobé spolupráce s Plzeňským Prazdrojem – značkou Radegast – a je zaměřený na zadržování vody v krajině.

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu