Boj za vodu

Ikona Voda Voda

Naše krajina v posledních letech trpí střídáním sucha a přívalových dešťů. A se změnou klimatu to v následujících letech nebude lepší. Je nejvyšší čas na to připravit nejen sebe, ale hlavně krajinu, která potom bude vůči extrémním vlivům odolnější a bude moct vytvářet stabilnější prostředí nejen pro zvířata a rostliny, ale v konečném důsledku i pro lidi. A jedním z kamínků této mozaiky je i pravidelná péče o mokřady.

Boj za vodu
Foto: Filip Fojtík, Radegast


Dnešní podmáčené louky a mokřady bývaly ještě před 100 lety různě vlhkými rašelinnými loukami, případně vrchovišti. Sloužily jako zdroj stelivového sena, rašeliníky jako izolace staveb a v sušších obdobích se přepásaly. Postupem času svůj hospodářský význam ztratily a byly pro majitele spíš přítěží. Docházelo k jejich odvodňování a zavážení, případně ty v údolích zanikly při budování velkých přehrad (Šance apod.). V posledních dekádách dochází k jejich znehodnocování taky díky zvýšenému přísunu atmosférického dusíku.

Beskydy jsou mladé hory a tak na dosud prudkých, časem neohlazených, svazích a taky díky půdním poměrům nemají mokřadů moc. Už jen z tohoto důvodu si každý, který je ještě funkční, zaslouží pozornost. Spolu s Radegastem nechceme dopustit, aby mokřady zarůstaly stromy a keři a stával se z nich málo hodnotný podmáčený les, který nemůže být domovem rozmanitých rostlin a zvířat. V mokřadech najdeme nejen vzácné vlhkomilné rostliny jako jsou třeba orchideje, ale i spoustu vzácného hmyzu včetně třeba nočních motýlů. Stromy a keře na zarostlém mokřadu bez péče odpařují víc vody, která je potřebná v půdě. Dochází tak v mnohem větší míře k návratu vody do vzduchu. Vítr potom může zanést takto nasycený vzduch hodně daleko – mimo naše hory, kde voda spadne. Beskydy jsou pramennou oblastí a vodou je zásobují právě jenom deště a sníh. Proto nechceme žádnou kapku vody zbytečně posílat dál.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení a udržení příznivého stavu tří beskydských mokřadů prostřednictvím pravidelné péče. V případě potřeby jsou to také doplňkové práce v mokřadech, ale i v lesích nebo na loukách, jako je hloubení tůní, výřezy náletů nebo podsadby jedlí na prudkých svazích. Dílčím cílem je zapojení veřejnosti do terénních prací a zvyšování povědomí o problematice mokřadů a vody v krajině.

Aktivity

  • Péče o minimálně 3 mokřadní lokality v Beskydech,
  • doplňkové práce v mokřadech vedoucí ke zlepšení jejich stavu – výřezy náletových dřevin, budování nových tůní, výsadby mokřadních rostlin,
  • práce v lesích – výsadby stromků na prudkých svazích, narušení povrchového odtoku a zlepšení zasakovací schopnosti půdy rozrušením uhutněné půdy na lesní cestě,
  • práce na loukách – úklid luk na radhošťském hřebeni, výsadby sazenic původních druhů rostlin,
  • organizace dobrovolnických akcí pro veřejnost,
  • výzkumy (ohrožení motýli, absorpční kapacita půdy),
  • poradenství v kampaních.

Lokalizace

Zlínský a Moravskoslezský kraj, zejména obce Staré Hamry, Čeladná, Horní Bečva.

Období realizace projektu

Od roku 2020.

Financování

Výše podpory: 480 000 Kč/ rok.


Výběr z aktualit

2022 Bagr, žába a dobrovolníci na Jurášce

2022 Čtyři desítky dobrovolníků z Radegastu

2022 Dobrovolníci zlomili rekord

2021 Sváteční sázení

2021 Jak jsme si mákli v mokřadu

2020 Zpomalení odtoku bagrem

2020 Radegast se na Radhošti nenudil

2020 Mokřad Hutě uklizen

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor Sponzor

Stručný přehled

Podobné aktivity

Ikona Voda Hory, louky, voda

Projekt je zaměřený na péči o cenné horské louky, které jsou domovem pro mizející hmyz. Dále také na vzácný oměj tuhý moravský a podmáčené louky.

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu