Ovce v Beskydech

Ikona Louky Louky

Ovce do Beskyd patří a po staletí spoluvytváří krajinu. Vlci ale do beskydských lesů patří taky. Abychom jako hospodáři pečující o horské louky na odlehlých místech minimalizovali nepříjemné střety těchto dvou světů, chráníme svá stáda nejlépe, jak umíme. Projekty jsou zaměřeny na ochranu ovcí na horských pastvinách v CHKO Beskydy před napadením vlkem. Tomu by měly zabránit vyšší ohradníkové sítě a další vybavení, které z projektů pořídíme a nainstalujeme. 

Ovce v Beskydech


Naše ovce se pasou na odlehlých místech v oblasti s pravidelným výskytem vlka a nepřetržitě hrozí jejich napadení. V minulosti už k několika útokům vlků na ovce došlo. V posledních letech se v bezprostřední blízkosti pasených ploch pohybuje taky medvěd. Stádo ovcí je tak vystaveno bezprostřednímu a trvalému nebezpečí napadení. Zároveň je na vybraných plochách pastva ovcí nejlepším možným způsobem péče, který vede ke zvýšení biodiverzity na úrovni rostlin a hmyzu, zejména motýlů. Velmi důležité je také hledisko ochrany krajinného rázu a zachování kulturního dědictví, kam pastva ovcí v Beskydech patří. Neradi bychom proto s pastvou úplně skončili, k čemuž by však díky často se opakujícím útokům vlků mohlo dojít. Mnozí hospodáři právě z těchto důvodů už odlehlá místa nevypásají a ovce drží blízko svých hospodářství. Mnohé louky proto zarůstají a mizejí z nich vzácní motýli i kytky.

V současné situaci a v našem systému pastvy je nejvhodnější ochrana pomocí dostatečně vysokých elektrických ohradníků. Od dubna do listopadu máme pět stád, která převážíme a postupně s nimi vypásáme louky od Čeladné po Huslenky. Pevné ohrady ani pastevečtí psi u nás nepřichází v úvahu. Ať už je to kvůli prostupnosti krajiny, kterou bychom na mnoha místech obehnali pevnými ohradami po většinu roku úplně zbytečně nebo kvůli lidem – místním i turistům – pro které by stálá přítomnost pasteveckých psů byla nepříjemná nebo i nebezpečná. Díky nákupu a instalaci správného vybavení můžou ovce i přes přítomnost šelem v krajině vypásat cenná místa a zároveň je minimalizovaná pravděpodobnost útoku vlků na naše stáda.

Lokalizace a období realizace

Projektové lokality leží v CHKO Beskydy (EVL) – Zlínský a Moravskoslezský kraj. Celkem se jedná o 16 míst – 26 hektarů na území obcí Čeladná, Dolní Bečva, Huslenky, Karolinka, Velké Karlovice, Rožnov pod Radhoštěm a Ostravice v letech 2021 a 2024.

Financování

Z prostředků Operačního programu životní prostředí je poskytnuto 100 % plánovaných nákladů.

Projekty

S ohledem na různý charakter lokalit, časové hledisko a vývoj ochranných prostředků v čase jsme vytvořili na téma ovce v Beskydech dva projekty.

  • Ovečky a vlk

Cílem projektu je zabránit škodám způsobeným velkými šelmami, zejména vlky, ale také medvědy, na pasoucích se ovcích. Péče probíhala na 19,9 ha v roce 2021. Projektové lokality byly přepásány za použití mobilních ohradníků. V rámci projektu bylo nakoupeno a instalalováno vybavení, které vyhovuje standardu na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, zejména ohradníkové sítě, elektrická páska na zvýšení sítí , akumulátorové zdroje se solárním panelem, akumulátory a další drobné vybavení. Přínosem projektu je péče o cenná území, která může pokračovat i v krajině, kam se vrátili vlci. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  • Ovce v krajině vlků

Cílem projektu je zabránit škodám způsobeným velkými šelmami, zejména vlky, ale také medvědy, na pasoucích se ovcích. Péče bude probíhat na 5,9 ha v roce 2024. Projektové lokality budou přepásány za použití mobilních ohradníků. V rámci projektu bylo nakoupeno a instalalováno vybavení, které vyhovuje standardu na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, zejména ohradníkové sítě , akumulátorové zdroje se solárním panelem, akumulátory, fotopasti a další drobné vybavení. Přínosem projektu je péče o cenná území v krajině vlků. Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor Sponzor

Podobné aktivity

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu