Pozemkový spolek Salamandr

Ikona Louky Louky

V rámci pozemkového spolku zajišťujeme každoročně aktivity jako péče o přírodně cenné lokality, dobrovolnické akce či osvěta veřejnosti.

Pozemkový spolek Salamandr


Pozemkový spolek Salamandr není samostatným spolkem, jak je to běžné v zahraničí. V České republice to legislativa neumožňuje, a proto se jako pozemkový spolek označují aktivity, které zastřešují péči o přírodní dědictví. Náš pozemkový spolek je akreditovaný u Národního pozemkového spolku a splňuje všechny požadované standardy.

Z letošního projektu na rozvoj pozemkového spolku, který byl podpořen ČSOP v rámci programu rozvoje pozemkových spolků, jsme především pokročili v komunikaci s vlastníky, získávání práv k cenným pozemkům a zajišťovali jsme péči o tyto pozemky - organizace dobrovolnických akcí, nákup nářadí a pomůcek.

Děkujeme ČSOP za podporu, díky které můžeme vracet přírodu do míst, odkud byla vytlačena.

Více o pozemkových spolcích.

Koordinátor projektu: Vojtěch Bajer

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Stručný přehled

- dlouhodobě probíhající projekt
- péče o pozemky, komunikace s vlastníky

Podobné aktivity

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu