To, co hlídá Radegast

Ikona Louky Louky

Radhošťský hřeben je jednou z turisticky nejoblíbenějších oblastí Beskyd, ať už díky Pustevnám, soše Radegasta, kapli nebo výhledům do krajiny. Hřeben a podhůří je cenné i pro ochranu přírody.

To, co hlídá Radegast


Vyskytují se zde prameniště a rostou zde smilkové trávníky, celoevropsky ohrožený biotop. Péče o tyto hůře dostupné lokality je finančně náročná. Díky svahům a kamenům se nedají séci traktorově, takže je nutné kosit je ručně. S ohledem na rozlohu bezlesí (20 ha) nemá státní ochrana přírody prostředky na zajištění péče.

Cíle

Projekt je zaměřený na péči o horské louky a prameniště na radhošťském hřebeni, o botanicky a entomologicky velmi cenné území. Budou realizovány 2 typy péče – ruční kosení s úklidem sena a tam, kde to nepůjde, tak pastva ovcemi. Dalším cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o významu horských luk, což bude naplněno vydáním 1 000 ks komiksových pohlednic, které budou distribuovány do informačních center v oblasti a turistických zařízení na samotném hřebeni. Veřejnost bude zapojena možností účasti na exkurzi, která bude tématicky zaměřena na historii oblasti, botanické zajímavosti a poznávání motýlů. Účastníci obdrží vydané komiksové pohlednice.

Lokalizace

Radhošťský hřeben a jeho okolí.

Období realizace

září 2018 – srpen 2019

Aktivity

  • péče o 10 ha lokalit
  • exkurze pro veřejnost
  • zhotovení a distribuce komiksových pohlednic (1 000 ks)

Financování

Celkové náklady projektu 175 590,-, financováno z grantu společnosti Plzeňský Prazdroj v rámci programu Radegast lidem 2018 ve výši 175 000,-

Koordinátor projektu

Petr Konupka

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Stručný přehled

- období realizace: 2018-2019
- péče o 10 ha lokalit
- exkurze pro veřejnost

Podobné aktivity

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu