Zvýšení pestrosti horských luk

Ikona Louky Louky

Projekt je zaměřený na péči o smilkové trávníky v CHKO a EVL Beskydy. Je plánována péče o 31 ha horských luk (habitat 6230), která bude zahrnovat výřezy náletových dřevin, sečení a úklid biomasy a na části ploch pastvu ovcí. Druhová diverzita bude podpořena výsevem regionálně původní směsi bylin a výsadbou sazenic bylin.

Zvýšení pestrosti horských luk


Cíle projektu

Hlavním cílem je zlepšení stavu prioritního biotopu T2.3B (Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce) na mnoha místech v CHKO Beskydy prostřednictvím zvýšení biodiverzity bylinného patra.

Dalším cílem je vytvoření nášlapných kamenů pro vzácné i běžné druhy hmyzu. Toho bude dosaženo neintenzivním hospodařením a správným načasováním zásahů s ohledem na místní podmínky na mnoha místech. Mělo by také dojít k vylepšení druhové skladby rostlinného porostu.

Lokalizace

  • CHKO Beskydy (EVL) – Zlínský a Moravskoslezský kraj.
  • Katastrální území: Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Velké Karlovice, Čeladná, Trojanovice, Ostravice 1, Ostravice 2, Krásná pod Lysou horou, Rožnov pod Radhoštěm.

Období realizace projektu

Červen 2019- prosinec 2023

Aktivity

  • Odstranění náletových dřevin na plochách, kde se dlouhou dobu nehospodařilo (1,5 ha).
  • Na vybraná místa výsev rostlin typických pro smilkové trávníky .
  • Kosení a odstranění biomasy jednou ročně na všech plochách. Za dobu projektu celkem na 157 ha.
  • Termínovaná pastva ovcí na vybraných plochách (za celou dobu projektu na 40 ha) a pořízení vybavení pro pastvu v mobilních ohradnících.
  • Monitoring dopadů aktivit – 20 trvalých ploch, průběžný monitoring výsevů a výsadeb bylin.

Financování

  • Celkové náklady projektu: 9 570 326,20 Kč
  • Dotace z Operačního programu Životní prostředí: 8 134 777,27 Kč
  • Spolufinancování projektu: Plzeňský Prazdroj prostřednictvím Grantového programu Radegast lidem, Nadační fond Hyundai prostřednictvím Nadace OSF, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Vitesco Technologies CR, Nadace ČEZ a další.

Koordinátor projektu: Mgr. Barbora Krupová

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor Sponzor

Stručný přehled

- období realizace: 2019-2023
- kosení a úklid na 157,46 ha luk
- pastva ovcí na 40 ha luk
- monitoring péče

Podobné aktivity

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu