6 000 stromů z eshopu

Rubrika Ze života Salamandru | Publikováno 04. 09. 2020

Už 20 let se snažíme dělat les v Beskydech pestřejší. Také tím, že vysazujeme stromy, které v něm chybí. Letos je to navíc s podporou eshopu BrainMarket, který se rozhodl svou kampaní #stromzaobjednavku zapojit do výsadby, a to nejen finančně.

6 000 stromů z eshopu

Každý měsíc dostáváme od eshopu částku podle množství objednávek. Už několik měsíců. Pokud to půjde stejným tempem dál, do konce roku to budou prostředky umožňující výsadbu téměř 6000 sazenic. V běžném hospodářském lese by to stačilo na zalesnění hektarové holiny. Ale my chceme podpořit nejen druhovou pestrost, ale i pestrost věkovou, proto nám takové množství stomů umožní zlepšit les na mnohem větší ploše.

Snažíme se přispět k obnově přirozené skladby lesů, která byla za posledních 200 let výrazně pozměněna. Je to jeden z našich dlouhodobých cílů, na kterém vytrvale pracujeme už od roku 2000. Za tu dobu jsme už vysadili stovky tisíc sazenic, především jedlí, buků a javorů. A každý další strom se počítá.

Sazenice si pečlivě vybíráme, protože i to je pro zdravý les důležité. Vysazujeme stromy cenného genetického původu, speciálně pěstované v místní lesní školce, takže i náklady na jejich nákup jsou větší, než u běžných sazenic. A taky vysazujeme především jedle, což už samo o sobě cenu dost navyšuje.

Stromy do lesa se sází na jaře a na podzim. V posledních letech ale sázíme hlavně na podzim, protože jaro i léto bývá velmi suché a teplé. Zvyšujeme tím pravděpodobnost uchycení nových sazenic.

Stromy, které nám daroval BrainMarket vysadíme na místa, která vybereme ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Na fotky ze sázení stromků v minulých letech se podívejte do fotogalerie.


Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii
Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku

Kdo je Salamandr

Pečujeme o krajinu Beskyd a okolí. Žijeme tady, líbí se nám tu, chceme, aby budoucí generace viděly stejnou krásu jako my.
Více o nás
Kontakt

Co dělá Salamandr

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Přehled aktivit

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu

Úklid mokřadu na Plucnarce

Poslední srpnový pátek jsme s pomocí dobrovolníků uklidili další mokřad. Tentokrát v údolí Čeladenky.