Voda pro lesy

Rubrika Co se děje v Beskydech | Publikováno 29. 05. 2020

Nezpevněné lesní cesty, které jsou utužené pojezdem lesní techniky, fungují po vydatnějším dešti jako drenáž a odvádí tolik potřebnou vodu z lesa rychle ven. Poměrně jednoduchou úpravou je ale možné vodu v lese zadržet.

Voda pro lesy

Možná první takto upravená cesta je pod Velkým Javorníkem. Ve spolupráci s Biskupskými lesy tady vznikla cesta plná tůní. Už po ní voda neodtéká z lesa ven, ale vznikla řada nových příležitostí pro vodomilná zvířata i rostliny, kde zapustit kořeny. Cesta teď připomíná tankodrom. Vyhrnutá hlína zůstala hned vedle tůní a spolu s nimi tvoří jeden celek, který čeká na nové obyvatele. A kdyby bylo někdy v budoucnu potřeba cestu zase používat, vyhrnutou hlínou se dá zase zarovnat.

Ještě v letošním roce vznikne na pozemcích Biskupských lesů z prostředků Operačního programu Životní prostřední na 80 tůní a jiných drobných opatření, která mají zpomalit odtok vody z lesa. Proměnu dalších nepoužívaných lesních cest na podobný tankodrom plný tůní podpoří letos taky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze svých zdrojů. V plánu je taky obnova několika mokřadů a další opatření na lesních cestách. Cílem těchto prací je zadržet co nejvíc vody v lese a vytvořit domov vodomilným zvířatům a rostlinám.

Na video o první lesní cestě přeměněné na tůně se můžete podívat tady.


Kdo je Salamandr

Pečujeme o krajinu Beskyd a okolí. Žijeme tady, líbí se nám tu, chceme, aby budoucí generace viděly stejnou krásu jako my.
Více o nás
Kontakt

Co dělá Salamandr

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Přehled aktivit

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu

My rozdíly neděláme

Povinnému značení jehňat se u nás nikdo nevyhne. Ušní známkou označíme všechny - beránky i ovečky.