Zpomalení odtoku bagrem

Rubrika Co se děje v Beskydech | Publikováno 01. 12. 2020

Zadržení vody v krajině je komplexní téma, které je s ohledem na několik velmi suchých let, více než aktuální. A nic na tom nemění ani fakt, že letos suché léto nebylo. Když dokážeme správně zadržet vodu v krajině, tak nám totiž nehrozí ani časté sucho, ani časté záplavy. Jedním z mnoha opatření, která jsou zaměřená na zadržení vody v lese, je budování kaskády tůní na nepoužívaných lesních cestách, které vznikly kvůli přibližování dřeva po těžbě.

Zpomalení odtoku bagrem

Beskydy můžeme bez nadsázky přirovnat ke střeše, po které dešťová voda steče do větších a opravdu velkých řek. Má to své výhody - třeba daleké výhledy do krajiny nebo čisté bystřiny, ale i nevýhody - nemáme pořádné mokřady a jsme závislí na tom, co u nás spadne z nebe. S tím nic nenaděláme. Ale co ovlivnit můžeme, je rychlost, s jakou dešťová voda hory opustí. V situaci, kdy klimatická změna buší na dveře, je určitě dobré odtok zpomalovat. Většina modelů předpovídá, že roční úhrny srážek se moc měnit nebudou, ale změní se jejich rozložení v čase. Prostě spadnou klidně v jednom měsíci a bude jen na nás, jak dlouho dokážeme dešťovou vodu u nás zdržet.

Když se zaměříme na les, tak skutečně hodně vody po dešti odteče po cestách - přibližovacích linkách, které v lese vznikly kvůli přibližování dřeva po těžbě. Povrch cest je pěkně uježděný těžkými stroji, takže voda může bez problémů téct a nabírat na rychlosti. Do zhutněné hlíny, kde už nejsou půdní póry, voda nemůže vsakovat. Opravdu hodně zahloubené cesty fungují jako drenáž a odvádějí vodu, která se jinde vsákla, zase na povrch a rychle z lesa pryč. Tím dochází k vysušování velkých území podobně, jako se kdysi vysušovaly mokřady. Taky proto se po dešti po takových cestách může valit víc vody než v potoce.

Les ale vodu potřebuje. Nejen stromy bez vody chřadnou a snáz podléhají nemocem a útokům zákeřného hmyzu. Voda je důležitá hlavně pro lesní půdu, kde jsou doma houby a bakterie, které z lesní půdy dělají místo dobré pro život. A to nejen pro život žížal a larev brouků, ale bez nadsázky je to právě lesní půda, která ovlivňuje, jak zdravý les vyroste.

Letos v říjnu proběhl pilotní projekt asanace přibližovacích linek, který narušil 1,5 km nepoužívaných lesních cest. Na svazích Černé hory a v Hutisku Mísné vznikly s pomocí bagru kaskády tůní tam, kde byly nepoužívané cesty, které les odvodňovaly. Zhutněný povrch cest tak byl narušen a voda se po dešti může zase vsakovat a zůstane déle tam, kde spadla. Rozrušením cest se rozbil i nechtěný "drenážní systém" a les tak bude ztrácet daleko méně vody. Odhaduje se, že tímto opatřením dojde k zasáknutí a zpomalení odtoku 2 160 kubíků vody.

Opatření na zadržení vody v lese financovaly Městské lesy Rožnov a my jsme rádi, že jsme mohli ve spolupráci s Radegastem taky přispět. Přípravu a koordinaci projektu provedla AQUAINOVA, samotnou realizaci TEON-STAV, s.r.o. Za odborníky na provedení dohlížel Štefan Vaľo.

Podívejte se do fotogalerie na fotky z prací na Černé hoře.

Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii
Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku

Kdo je Salamandr

Pečujeme o krajinu Beskyd a okolí. Žijeme tady, líbí se nám tu, chceme, aby budoucí generace viděly stejnou krásu jako my.
Více o nás
Kontakt

Co dělá Salamandr

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Přehled aktivit

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu

Vracíme loukám pestrost

Se začátkem podzimu jsme se pustili do výsevů a výsadeb sazenic rostlin, které bývaly dřív v trávnících běžné. Snažíme se tímto krokem urychlit obnovu druhově chudých horských luk.