Na louce jako na zahradě

Rubrika Ze života Salamandru | Publikováno 03. 12. 2021

Letos jsme stejně jako vloni na některých loukách zahrádkařili. Vysazovali jsme tam sazenice voňavé mateřídoušky a barevného hvozdíku. Dělali jsme to proto, aby měl hmyz větší nabídku potravy a hlavně doufáme, že nové trsy kvetoucí mateřídoušky brzo objeví kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný a naklade do nich svá vajíčka. Ale budeme se radovat i z jiných motýlů a včel.

Na louce jako na zahradě

Sazenic jsme letos vysadili skoro tři tisíce. Velkou část z nich nám vypěstovala Výzkumná stanice travinářská ze Zubří. Použili k tomu osivo, které jsme jim posbírali na beskydských loukách a taky to, co si vypěstovali sami na matečných porostech založených právě pro účely produkce semínek. Menší část sazenic jsme si pěstovali sami, a tak byly okenní parapety v kancelářích celé jaro plné minipařenišť. Hlavní sázecí sezóna je sice na podzim, protože jak sám podzim, tak i následující zima bývají srážkově příznivější než léto, ale ani na jaře jsme neotáleli a pár stovek si vysadili.

Hlavním cílem tohoto zahradničení je vrátit do luk, o které se už několik let staráme, alespoň část z jejich původní rozmanitosti. Ta tam vznikla díky předchozímu hospodaření a jeho následnému úpadku. Když ale hospodář louce chybí opravdu moc dlouho, jde to s rozmanitostí zase z kopce. Potom i naše snaha se sekačkami a ovcemi nemusí být pro návrat alespoň části původních rostlin dostačující. Pokud je louka izolovaná a v jejím okolí nejsou žádné zdroje semínek a i semenná banka louky už nefunguje, nezbývá, než druhy přímo na louku přinést. Proto právě tam, kde i přes naši pravidelnou péči rozmanité byliny v louce chybí, dosazujeme a doséváme a taky kontrolujeme a zkoumáme, jak se nám naše snažení daří.

Kromě výsadeb mateřídoušky a hvozdíku vyséváme semínka dalších lučních květin, jako je štírovník růžkatý, chrpa luční nebo krásná tráva třeslice prostřední. Všechny tyto druhy byly na beskydských loukách doma, jen díky ústupu hospodaření ustoupily taky.

Letos jsme tak do luk vysadili 2 850 sazenic mateřídoušky a hvozdíku, vyseli jsme skoro 3 miliony semínek a kontrolovali jsme všechny plochy s loňskými výsevy a výsadbami. A taky jsme sbírali osivo na další rok.

Výsadby bylin do beskydských luk děláme díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí, projektu LIFE Ze života hmyzu, spolupráci s automobilkou Hyundai na projektu Zachování horských luk a pastvin v Beskydech a díky projektu Pestré Beskydy, který je financovaný z prostředků Nadačního fondu Hyundai a Nadace OSF.

I přes veškerou naši snahu nám tyto projekty pokrývají jen část nákladů na péči. Chcete voňavé Beskydy? Podpořte nás na www.DarekProBeskydy.cz. Kupte voňavou pastvinu. Po nás Beskydy.

Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii
Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku

Kdo je Salamandr

Pečujeme o krajinu Beskyd a okolí. Žijeme tady, líbí se nám tu, chceme, aby budoucí generace viděly stejnou krásu jako my.
Více o nás
Kontakt

Co dělá Salamandr

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Přehled aktivit

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu

Jaký dárek dát Beskydům?

Kupte dárek horám, na kterých vám záleží. Je libo seno pro ovce na zimu nebo rovnou celou ovci? Obojí je možné.