Z nuly na sto

Rubrika Co se děje v Beskydech | Publikováno 28. 02. 2022

V červenci a srpnu 2021 proběhlo rozsáhlé mapování výskytu modráska černoskvrnného v Beskydech. Oproti mapování, které probíhalo před více než 10 lety, bylo toto zaměřeno i na údolí Rožnovské Bečvy, kde byl modrásek poprvé po desítkách let pozorován v roce 2018.

Z nuly na sto

Modrásek černoskvrnný patří mezi velké modrásky a je podobně jako další zástupci z rodiny modrásků svým vývojem závislý na několika málo druzích mravenců. Larvy tohoto kriticky ohroženého motýla dokáží mravencům poplést hlavu a ti si je pak v blažené nevědomosti sami donesou do mraveniště. Tady se larva motýla krmí larvami mravenců a stráví v těžko uvěřitelném utajení v mraveništi celou zimu. Po vykuklení začátkem léta musí mladý motýl urychleně opustit svůj zimní úkryt, protože mu hrozí mravenčí útok.

Jen dostatečně velká a zdravá mraveniště se z nevítaného hosta vzpamatují. Ty slabší modrásci svou zimní návštěvou dokáží i zlikvidovat. A tak k požadavku na teplou osluněnou louku ukloněnou k jihu nebo západu s přiměřeně řídkou trávou a dostatkem mateřídoušky, na kterou samičky kladou vajíčka, se připojuje i požadavek na dostatečné množství mravenišť těch správných mravenců. Je jasné, že nám z této rovnice vychází modrásek černoskvrnný jako opravdu vybíravý obyvatel. Jeho podmínky splňují hlavně louky a pastviny s málo intenzivním hospodařením maloplošného charakteru, a tak se nemůžeme divit, že to dotáhl na mnoha místech až k vyhynutí.

O to víc nás těší, když se můžeme pochlubit zprávou, že se na louky v naší péči modrásek černoskvrnný po desítkách let zase vrátil. Řeč je o loukách na hřebínku Kamenné v Dolní Bečvě, kde byl tento motýl poprvé po desítkách let pozorován v roce 2018. Tomu předcházely čtyři roky pravidelné péče, kdy jsme začínali výřezy na loukách zarostlých křovinami, postupně jsme louky kosili, uklízeli a přepásali.

Po čtyřech letech hospodaření se objevili první čtyři modrásci. Motýlovi s modrými křídly jsme podřídili péči v dalších letech třeba i tím, že jsme na ohniště po výřezech vysazovali sazenice mateřídoušky. Navíc nám do karet hrálo i teplé a suché počasí. Při loňských výzkumech tak bylo pozorováno na loukách v naší péči na Kamenném 76 modrásků černoskvrnných a celkově i mimo "naše" louky to bylo 88 modrásků. Odborníci s ohledem na neúplný překryv lokalit a strukturu pohlaví pozorovaných motýlů odhadli velikost této populace na 100–200 motýlů. A to je od roku 2014, kdy jsme tady začali hospodařit, velmi pěkný posun.

Nehodláme usnout na vavřínech ale ani letos. Kromě pravidelné péče budeme hledat a zkoumat trasu, kterou se modrásci přesouvají mezi údolím Vsetínské a Rožnovské Bečvy a taky nás zajímá, jestli se rozšířili i do chladnějších a vyšších oblastí na Rožnovsku. Víc se zaměříme na mravence na modráskových loukách a budeme sledovat nejen jejich druhové složení, ale i relativni početnost. Pokud všechno půjde dobře, další zprávy čekejte za rok.

Monitoring motýlů v roce 2021 proběhl díky podpoře Hyundai Motor Manufacturing Czech. O louky pečujeme díky prostředkům z Operačního programu Životní prostředí, Nadace ČEZ, projektu Zachování horských luk a pastvin v Beskydech, projektu LIFE – Ze života hmyzu a prostředků od jednotlivých dárců z www.DarekProBeskydy.cz.


Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii Obrázek v galerii
Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku Náhled obrázku

Kdo je Salamandr

Pečujeme o krajinu Beskyd a okolí. Žijeme tady, líbí se nám tu, chceme, aby budoucí generace viděly stejnou krásu jako my.
Více o nás
Kontakt

Co dělá Salamandr

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Přehled aktivit

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu

Jak to bylo se semínky

Když správná péče o louku nestačí, jsou na řadě semínka. Malinká i veliká, s jasným původem a jasnou vizí. Jak se nám s výsevy dařilo?